Beheerregeling informatiebeheer gemeente Maashorst 2023

Geldend van 19-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beheerregeling informatiebeheer gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Beheerregeling informatiebeheer gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefverordening gemeente Maashorst 2022-2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2023 nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-164110

14161-2023