Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023

Geldend van 17-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023
Citeertitel Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2023 nieuwe regeling

05-04-2023

gmb-2023-158031

Onbekend.