Beleidsregels tijdelijke huisvesting bij (bedrijfs)woning gemeente Apeldoorn

Geldend van 06-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels tijdelijke huisvesting bij (bedrijfs)woning gemeente Apeldoorn
Citeertitel Beleidsregels tijdelijke huisvesting bij (bedrijfs)woning gemeente Apeldoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2023 nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-148943

4089