Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Maashorst

Geldend van 01-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Maashorst
Citeertitel Verordening Antidiscriminatievoorziening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023 01-03-2023 nieuwe regeling

23-03-2023

gmb-2023-142101

78491-2022