Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maashorst houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2023 bouwkavels

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maashorst houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2023 bouwkavels
Citeertitel Grondprijsbeleid 2023 bouwkavels
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023 nieuwe regeling

23-03-2023

gmb-2023-140659

Onbekend.