Subsidieregeling Grafrechten KNIL-militairen Ooststellingwerf 2023

Geldend van 05-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ooststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Grafrechten KNIL-militairen Ooststellingwerf 2023
Citeertitel Subsidieregeling Grafrechten KNIL-militairen Ooststellingwerf 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2023 nieuwe regeling

14-03-2023

gmb-2023-140635

Onbekend.