Financiële verordening Smallingerland 2022

Geldend van 25-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Smallingerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening Smallingerland 2022
Citeertitel Financiële verordening Smallingerland 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening gemeente Smallingerland 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2023 01-01-2022 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-126561

Onbekend.