Regeling vervalt per 31-12-2029

Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland

Geldend van 23-03-2023 t/m 30-12-2029

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland
Citeertitel Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling uitvoering NSP GLB 2023–2027

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervalt op 31 december 2029.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023 31-12-2029 PZH-2023-823982150

14-03-2023

prb-2023-3219

nieuwe regeling