Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023

Geldend van 23-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ermelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023
Citeertitel Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023 nieuwe regeling

09-03-2023

gmb-2023-120210

Onbekend.