VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING HENDRIK-IDO-AMBACHT

Geldend van 18-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hendrik-Ido-Ambacht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING HENDRIK-IDO-AMBACHT
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Hendrik-Ido-Ambacht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2023 01-01-2022 nieuwe regeling

17-01-2022

gmb-2023-117650

Onbekend.