Openstellingsbesluit 2022 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland

Geldend van 18-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit 2022 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland
Citeertitel Openstellingsbesluit 2023 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid- Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

prb-2023-3016

Onbekend.