Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), tot vaststelling van het Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 (Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023)

Geldend van 17-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), tot vaststelling van het Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 (Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023)
Citeertitel Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

prb-2023-2984

PZH-2023-825881094