Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023

Geldend van 17-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023
Citeertitel Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

prb-2023-2935

1359663-1975711