Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Geldend van 23-03-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
Citeertitel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

06-03-2023

gmb-2023-110958

1265