Beleidsplan Toezicht en Handhaving 2023-2027

Geldend van 07-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsplan Toezicht en Handhaving 2023-2027
Citeertitel Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2023-2027
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2023 nieuwe regeling

23-02-2023

gmb-2023-96026

Raad-00809