Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020

Geldend van 02-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ridderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020
Citeertitel Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2023 nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-88881

699896