Verordening Wet Inburgering gemeente Maashorst

Geldend van 01-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Wet Inburgering gemeente Maashorst
Citeertitel Verordening inburgering gemeente Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 121 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 13 van de Wet inburgering 2021
  4. artikel 17 van de Wet inburgering 2021
  5. artikel 23 van de Wet inburgering 2021
  6. artikel 26 van de Wet inburgering 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening inburgering gemeente Uden, vastgesteld op 29 maart 2007 en de verordening inburgering gemeente Landerd, vastgesteld op 8 oktober 2009, worden ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

09-02-2023

gmb-2023-84288

Onbekend.