Ondermandaatbesluit voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Ondermandaatbesluit voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland
Citeertitel Ondermandaatbesluit van de Provinciesecretaris van Zuid-Holland voor de opgavengerichte organisatie
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten
  3. Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 4a, bijlage 1

14-12-2023

prb-2023-15274

PZH-2023-845876064
04-05-2023 01-03-2023 01-01-2024 bijlage 1

24-04-2023

prb-2023-5036

PZH-2023-831517415
01-03-2023 04-05-2023 nieuwe regeling

21-02-2023

prb-2023-2136

PZH-2023-827517705