Beleidsregels Studietoeslag gemeente Lochem 2023

Geldend van 02-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Studietoeslag gemeente Lochem 2023
Citeertitel Beleidsregels Studietoeslag gemeente Lochem 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2023-9177

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 36b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2023 01-04-2022 Nieuwe beleidsregels

07-02-2023

gmb-2023-81730

Onbekend.