Regeling vervallen per 01-01-2026

Beleidsregel maatwerk bij medisch afval gemeente Doetinchem 2023-2025

Geldend van 18-02-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Doetinchem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel maatwerk bij medisch afval gemeente Doetinchem 2023-2025
Citeertitel Beleidsregel maatwerk bij medisch afval gemeente Doetinchem 2023-2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening reinigingsheffingen 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2023 01-01-2023 01-01-2026 nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-70747

Onbekend.