Regeling vervallen per 15-07-2024

Subsidieregeling Incidentele ondersteuning Energiecrisis

Geldend van 17-02-2023 t/m 14-07-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Incidentele ondersteuning Energiecrisis
Citeertitel Subsidieregeling Hulp energiekosten voor stichtingen en verenigingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 15 juli 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2023 15-07-2024 nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-62673

Onbekend.