Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023

Geldend van 20-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2023 01-01-2024 paragraaf 4.2, 8.1, artikel 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, bijlage 1

11-07-2023

gmb-2023-317742

1432369/1279652
09-02-2023 20-07-2023 nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-54904

1399248/1242679