Regeling vervalt per 01-03-2028

Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort

Geldend van 01-03-2023 t/m 29-02-2028

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort
Citeertitel Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Groene Daken, zoals vastgesteld op 12 januari 2021. Deze regeling wordt per 1 maart 2028 ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023 01-03-2028 nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-53467

Onbekend.