Besluit mandaatverlening tijdelijke gebiedsontzegging Maashorst

Geldend van 08-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit mandaatverlening tijdelijke gebiedsontzegging Maashorst
Citeertitel Besluit mandaatverlening tijdelijke gebiedsontzegging Maashorst
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 172 van de Gemeentewet
  3. artikel 177 van de Gemeentewet
  4. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2023 nieuwe regeling

23-01-2023

gmb-2023-52747

Onbekend.