Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023
Citeertitel Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht, milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 115 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2023 Legesverordening waterschap Brabantse Delta 2023

01-02-2023

wsb-2023-1417

Onbekend.