Mandaatbesluit 2023 Medemblik

Geldend van 03-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Medemblik
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit 2023 Medemblik
Citeertitel Mandaatbesluit 2023 Medemblik
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Medemblik 2019. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2023 nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-44026

Z-22-427679