Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10-01-2023, PZH-2022-823198121 (DOS-2022-0000146), houdende instelling van hoofdstembureaus in de kieskringen binnen de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de verkiezing van de leden van Provinciale Staten 2023 (Besluit instelling hoofdstembureaus Zuid-Holland 2023)

Geldend van 28-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10-01-2023, PZH-2022-823198121 (DOS-2022-0000146), houdende instelling van hoofdstembureaus in de kieskringen binnen de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de verkiezing van de leden van Provinciale Staten 2023 (Besluit instelling hoofdstembureaus Zuid-Holland 2023)
Citeertitel Besluit instelling hoofdstembureaus Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel E 11 van de Kieswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2023 nieuwe regeling

10-01-2023

prb-2023-959

PZH-2022-823198121