Uitvoeringsregels terug – en invordering bedrijfskapitaal Tozo ISD Bollenstreek

Geldend van 24-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Uitvoeringsregels terug – en invordering bedrijfskapitaal Tozo ISD Bollenstreek
Citeertitel Uitvoeringsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo ISD Bollenstreek
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 17, tweede lid, van de Participatiewet
  2. artikel 58, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 59 van de Participatiewet
  4. artikel 60 van de Participatiewet
  5. artikel 62f van de Wet werk en bijstand
  6. artikel 16 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  7. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  8. artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2023 nieuwe regeling

11-01-2023

bgr-2023-123

Onbekend.