Besluit nadere regels gemeentelijke begraafplaats Venray

Geldend van 21-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Venray
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit nadere regels gemeentelijke begraafplaats Venray
Citeertitel Besluit nadere regels gemeentelijke begraafplaats Venray
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Venray 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2023 nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-25934

Onbekend.