Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2023

Geldend van 19-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2023
Citeertitel Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Bergen 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2023 nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-22324

Onbekend.