Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Etten-Leur

Geldend van 22-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Etten-Leur
Citeertitel Beleidsregels energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Etten-Leur
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Etten-Leur. Deze regeling vervalt per 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2023 15-03-2022 nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-18714

Onbekend.