Archiefverordening gemeente Maashorst 2022-2

Geldend van 03-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Archiefverordening gemeente Maashorst 2022-2
Citeertitel Archiefverordening gemeente Maashorst 2022-2
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Archiefverordening gemeente Maashorst 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2023 nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2023-1413

55761-2022