Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Geldend van 31-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 229, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022 01-01-2024 Gewijzigde regeling

14-12-2022

gmb-2022-581779

Onbekend.