Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2023)

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2023)
Citeertitel Legesverordening bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 223 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 nieuwe regeling

14-12-2022

prb-2022-15564

PZH-2022-817255156