Representatieregeling voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Representatieregeling voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemeente Maashorst
Citeertitel Representatieregeling voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-579447

Onbekend.