Representatieregeling voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Representatieregeling voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemeente Maashorst

Doelgroepen

De gemeente beschikt over een groot aantal relaties met een zeer uiteenlopend karakter. Hierdoor is de representatieregeling ingedeeld in vier categorieën:

 • 1.

  Inwoners

 • 2.

  Verenigingen

 • 3.

  Bedrijven

 • 4.

  Overig

1.Inwoners

Inwoners gemeente

Huwelijken

50-jarig huwelijksjubileum

Boeket twv € 25,-

 

60-jarig huwelijksjubileum

 • Indien gewenst bezoek van de (loco-)burgemeester

 • Maashorstpakket twv € 25,-

 

65-jarig huwelijksjubileum

Maashorstpakket twv € 25,-

 

70-jarig huwelijksjubileum

 • Indien gewenst bezoek van de (loco-)burgemeester

 • Maashorstpakket twv € 25,-

 

75-jarig huwelijksjubileum

 • Indien gewenst bezoek van de (loco-)burgemeester

 • Maashorstpakket twv €25,-

 

Indien geen bezoek gewenst is door (loco-)burgemeester

Maashorstpakket t.w.v. € 25,-

100-jarigen, 105-jarigen en in meervoud van 5 jaren

100-jarigen, 105- jarigen en in meervoud van 5 jaren

 • Indien gewenst persoonlijk bezoek (loco-)burgemeester

 • Maashorstpakket twv € 25,- of bloemen

 

Indien geen bezoek gewenst door (loco-) burgemeester

Bezorgen boeket twv € 25,-

101- 102- 103- en 104- jarigen (en ouder)

101- 102- 103- en 104- jarigen (en ouder)

Bezorgen boeket twv €25,-

2.Verenigingen en carnavalsverenigingen

Voor jubilea verenigingen

Voor jubilea van minimaal 25 jaar opvolgend met een meervoud van 25 jaren.

Op uitnodiging. Bezoek receptie door delegatie college en een financiële bijdrage van € 100,-

Voor jubilea Carnavalsverenigingen*

 • *

  alleen betrekking op de overkoepelende carnavalsverenigingen per kern.

Voor jubilea van minimaal 22 jaar opvolgend met een meervoud van 11 jaren.

Op uitnodiging bezoek receptie door delegatie college en een financiële bijdrage van € 75,00 overmaken.

Bijdrage Goede Doel

Bijdrage Goede Doel

De kadotip is een bijdrage voor het Goede Doel. De bijdrage bedraagt dan € 50,-. Dit bedrag wordt overgemaakt.

Sleuteloverdracht

Gezamenlijke sleuteloverdracht carnavalsverenigingen Maashorst

Sleuteloverdracht door burgemeester en bezoek door delegatie college.

Sportverenigingen

Opening sportcomplex

NB: bijdragen voor jubilea, zie onderdeel jubilea verenigingen

Cadeau twv maximaal € 50,-

Netwerkbijeenkomsten

 

Geen cadeau.

Buitencategorie

Bij uitzonderlijke gelegenheden of personen waar de normale richtlijnen overduidelijk niet in voorzien.

Nader te bepalen door college van B&W.

3.Bedrijven

Bedrijven binnen de gemeente

Opening of heropening op uitnodiging

Op uitnodiging bezoek door delegatie van college. Cadeau twv maximaal € 50,-

Jubilea bedrijven

 

Op uitnodiging bezoek receptie door delegatie college.

Cadeau twv maximaal € 50,-

Werkbezoek

Bedrijfsbezoeken door voltallig college

Geen geschenk; aanwezigheid van het college is voldoende.

4.Overig

Ondertekening huwelijksakte

Ondertekening van huwelijksakte

Pen met logo of gemeentewapen Maashorst.

Ondertekening (koop)overeenkomsten

Tekenen van (grond) overeenkomsten waarbij de wethouder/bestuurder aanwezig is.

Pen met logo of gemeentewapen Maashorst.

Buitencategorie

Bij uitzonderlijke gelegenheden of personen waar de normale richtlijnen overduidelijk niet in voorzien.

Nader te bepalen door college van B&W

Ondertekening

Vastgesteld door: burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst, 20 december 2022

Ingangsdatum: 1 januari 2023