Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting 2023
Citeertitel Verordening forensenbelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-579220

Onbekend.