Nadere regels behorende bij de Verordening voor het crematorium en de begraafplaats Rusthof en de Verordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen Maranatha en Soesterweg

Geldend van 29-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels behorende bij de Verordening voor het crematorium en de begraafplaats Rusthof en de Verordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen Maranatha en Soesterweg
Citeertitel Nadere regels gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium Amersfoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen Maranatha en Soesterweg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2023 nieuwe regeling

18-04-2023

gmb-2023-188207

Onbekend.
31-12-2022 29-04-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-578361

Onbekend.