Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening Maasgouw 2023

Geldend van 25-11-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening Maasgouw 2023
Citeertitel Legesverordening Maasgouw 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2023 01-01-2023 01-01-2024 bijlage 1

10-10-2023

gmb-2023-502536

Z/23/036868
15-07-2023 25-11-2023 bijlage 1

11-07-2023

gmb-2023-310991

D/23/106191
30-12-2022 15-07-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-577422

Onbekend.