Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maasgouw 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maasgouw 2023
Citeertitel Regeling kwijtschelding Maasgouw 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  4. Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2023. Deze regeling vervangt het Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-577385

Onbekend.