Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten 2023
Citeertitel Verordening begrafenisrechten 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp begrafenisrechten
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Hellendoorn 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-576778

2022-027158