Algemene rechtenverordening 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uithoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene rechtenverordening 2023
Citeertitel Algemene rechtenverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene rechtenverordening 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-576559

Onbekend.