Regeling vervallen per 01-01-2024

Eerste wijziging Verordening riool- en waterzorgheffing Landerd 2022

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Eerste wijziging Verordening riool- en waterzorgheffing Landerd 2022
Citeertitel Verordening riool- en waterzorgheffing Landerd 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 33 van de Wet algemene regels herindeling
  2. artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling
  3. artikel 2 van de Wet samenvoeging gemeenten Landerd en Uden
  4. artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 01-01-2024 artikel 6

22-12-2022

gmb-2022-576443

56896-2022