Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten gemeente Nijmegen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten gemeente Nijmegen 2023
Citeertitel Verordening Scheepvaartrechten 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp Scheepvaartrechten
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 Vervangende regeling

21-12-2022

gmb-2022-574617

Raadsbesluit d.d. 21 december 2022, nr. 94/2022