Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2023
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2023
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

wsb-2022-14401

Onbekend.