Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Beesel 2023 [Verordening reinigingsheffingen gemeente Beesel 2023]

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Beesel 2023 [Verordening reinigingsheffingen gemeente Beesel 2023]
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen gemeente Beesel 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Beesel 2022 (Verordening reinigingsheffingen gemeente Beesel 2022), zoals vastgesteld op 13 december 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2022

gmb-2022-574199

Onbekend.