Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de raad van Waalwijk regelende de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waalwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van Waalwijk regelende de heffing en invordering van leges 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening van de raad van Waalwijk regelende de heffing en invordering van leges 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet
  6. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 'nieuwe regeling'

15-12-2022

gmb-2022-573203

2022/054