Regeling vervalt per 31-12-2024

Legesverordening Eemsdelta 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Eemsdelta
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening Eemsdelta 2023
Citeertitel Legesverordening Eemsdelta 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 31-12-2024 De eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2022

06-06-2023

gmb-2023-252157

Onbekend.
31-12-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-573119

Onbekend.