Regeling vervallen per 01-01-2024

1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenswaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2023
Citeertitel 1e wijziging legesverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2022 en de Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-571888

Onbekend.