Besluit van provinciale staten houdende de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van provinciale staten houdende de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023
Citeertitel Algemene subsidieverordening Zeeland 2023
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 143 van de Provinciewet
  2. artikel 152 van de Provinciewet
  3. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 Nieuwe regeling

16-12-2022

prb-2022-15325

230640